Prenumerera nu
/content/images/375/01_TN_dec2015..jpg
Travel News är Skandinaviens ledande oberoende facktidning om rese- och turistnäringen. Den är prenumererad och utkommer med 9 nummer per år. Allt sedan starten 1985 har tidningen bevakat denna växande marknad som är en av världens största näringar, och förväntas fortsatt expansion och utveckling. Travel News tar fasta på detta och bedriver en seriös, initierad och kritiskt granskande journalistik.Beställ